WELCOME

" LIVE LIFE TO THE FULLEST"

Sunday, July 11, 2010

TARIKH PENTING SMPWEB

SEMUA PELAJAR PROGRAM IJAZAH PERTAMA:

1. Pendaftaran kursus Semester 1 sesi akademik 2010-2011 akan dijalankan secara web melalui laman web http://www.ukm.my/smpweb

2.pelajar adalah dinasihati supayaTIDAK MENDEDAHKAN NOMBOR PENDAFTARAN PELAJAR (NPP) MASING-MASING UNTUK MENGELAKKAN SEBARANG PENYALAHANGUNAAN.

3. maklumat pendaftaran adalah seperti berikut: -

12 Julai 2010: Pendaftaran Kursus bagi pelajar yangtidak membuat pendaftaran awal dan pelajar gantung pendaftaran pada semester sebelumnya.

12-25 Julai 2010: Gugur dan tambah kursus

26 Julai- 8 Ogos 2010: Gugur Kursus

9-15 Ogos 2010 : Pengesahan pendaftaran kursus

9Ogos- 5 Sept: Tarik diri Kursus

4. Pelajar yang TIDAK MEMBUAT PENDAFTARAN AWAL tidak dibenarkan membuat pendaftaran kursus kecuali setelah menjelaskan DENDA SEBANYAK RM15.00.

5. Pelajar yang menggantung pendaftaran Semester 2 Sesi Akademik 2009-2010 yang MENDAFTAR SELEPAS 12 JULAI 2010 juga akann dikenakan bayaran sebanyak RM 15.00.

6. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus mengikut unit maksimum yang dibenarkan. Pelajar yang ingin mendaftar kursus melebihi unit yang ditetapkan, sila dapatkan kebenaran daripada Dekan Fakulti dan memastikan Fakulti mengemaskini dalam Sistem Maklumat Pelajar (SMP) sebelum pelajar membuat penambahan kursus melalui smpweb.0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP