WELCOME

" LIVE LIFE TO THE FULLEST"

Friday, January 29, 2010

LARIAN SATU MALAYSIA UKM (24.1.2010)WAKIL DARI PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA DAN TEKNOLOGI MAKANAN, FST

dari kiri : Syukri (Pres. TechChem), Amir (Pres. OleoChem), Farhan (Pres. PureChem)

kami juga aktif bersukan :)

Friday, January 22, 2010

alHAMdUllillaH!!!!!


akHirNya BLog kIter daH berdaFTr.....
Cume teNgaH TUnggu SijIl daRI JPPEL
deNgaN terdaFtaRnya KElaB tEKnologI kimiA
kitA daPT bUat pRograM deNgaN amaN daN tenTEraM...
belnjaWAn pOm bOleh MIntax...baS senaNg naK tempaH..
TQ kepada A.SYiDi n AzlaN keraNA bersusaH payaH...
n aLso Kepada naIb penGErusI kita sebab PerGI buAT folloW up
n dapTkaN no pendafTaRAn kelaB n NO rujUKaN tuk TUJUaN suRAt mentyurAt..
tQ gak kepada saPEr2 yaNG terLIbaT dalM pendaFtaraN kelaB secara lanGsuNg daN x laNgsung..

saMER-samER mengakTifkaN kelaB kiMia..


pemBeritahuAn semuLa TEntaNG pROgraM..

majLIs REstU iLmu = 25 mac 2010..(aRi kamIS malaM)

~melibaTkaN semUa pelajaR teknOloGI kimiA tahUn 1/2/3..
semua D wajibkaN hadiR..
pRgraM berMula deNgaN solaT hajaT, bacaAN yaSIn dan BBQ..
BBq adalH sempena MEraIKaN pelajR tahuN 3 yanG akaN tamaT pengajiAn

lawataN ke REvERTEX = 30 apRil 2010(jumaaT)

~penglibataN dI utamakAn kepada pelajR tahuN 2/1 ..
para PEsrTA berpeluaNG melihaT dENgaN lebiH dekaT bagaImana proses perKIlanGAn d lakUkaN..
di samPIng ITU deNgaN lawatAN INI baGi pelajR tahuN 2 akN mendapT idea TUk melakUkaN projEk pada THun akHIr(seperTI katEr Dr. KhaiRiaH)
janGan lepaskN peluanG keemasaaN iNI..

harI SUkan PPskTM = 24 julai 2010

meliBAtkaN pelajR teKnoloGi kImia/saIns makaNaN/saiNs makanaN dan pEngurusaN/PUre kimia/oleO kiMia tahuN 1/2/3..
satU pRgraM besaR anJUraN kelaB tekNOlogi kima..
piala pusinGn d sedIakN..dan unTUk pENgetaHUaN..uNtuk semestER lepas pIala pUsingn berjaya d pegg oleH kelaB pUre Kimia..
jadI semua kelaB bErusaha dengaN lebiH GiGih TUk dapatkan pIala TErseBUt..
harI sukaN harI tUK kiter sanTAi dan BErkenalN dengaN lebih rapat anTara satU sama Laen..
rasenyER ITu sahaJA TUk kalI INi..


BY: NUR NABIHAN BT M NAZERI..Monday, January 18, 2010

jaNgaN lupe esOK!!!!!!

perJUmpaaN 1st yeaR


daTNg awaL taw...

Klu belH befOre jaM 10.oo pg
sudaH terpacak depan DAM..

tQ..

Tuesday, January 12, 2010

pemBEritahUan...

peRjuMPaaN dengAn 1sT akan diadakaN pada

taRIkh : 19 janUaRI 2010 (selasa)
masa : 10 a.M
teMpaT : DAM


DI haraP semua Ajk(waJIB) n seNIoR- seniOR laIN Di jemPUt daTAng ke perJumpaaN deNGAn jUNioR tekNo cheM..

kepaDA saper2 YG nk meMberI noTA @ menJUaL nota dI galakkan bawa berSAmer-samER pada perJUmpaan terseBUt..

~jom paKAt raMAi2 JUpo JUniOR kiTo~
jaNGN abaIkan mereKA..

BY~naBIhaN naZEri

Thursday, January 7, 2010

TAKWIM KELAB TEKNOLOGI KIMIA 09/10

MAJLIS RESTU ILMU -21 MAC 2010

LAWATAN KE KILANG REVERTEX - 30 APRIL 2010
HAri SUKAN PUSAT KIMIA DAN TEKNOLOGI MAKANAN - END OF JULAI..
hope dengan pemberitahuan awal ini sahabat-sahabat sekalian dapat meluangkan masa untuk sama menjayakan program-program yang akan di adakan nanti...
segala perubahan akan di beritahu dari masa ke semasa..
Tanpa Sahabat sekalian Tiadalah kelab teknologi kimia UKM..

About This Blog

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP