WELCOME

" LIVE LIFE TO THE FULLEST"

Friday, January 22, 2010

alHAMdUllillaH!!!!!


akHirNya BLog kIter daH berdaFTr.....
Cume teNgaH TUnggu SijIl daRI JPPEL
deNgaN terdaFtaRnya KElaB tEKnologI kimiA
kitA daPT bUat pRograM deNgaN amaN daN tenTEraM...
belnjaWAn pOm bOleh MIntax...baS senaNg naK tempaH..
TQ kepada A.SYiDi n AzlaN keraNA bersusaH payaH...
n aLso Kepada naIb penGErusI kita sebab PerGI buAT folloW up
n dapTkaN no pendafTaRAn kelaB n NO rujUKaN tuk TUJUaN suRAt mentyurAt..
tQ gak kepada saPEr2 yaNG terLIbaT dalM pendaFtaraN kelaB secara lanGsuNg daN x laNgsung..

saMER-samER mengakTifkaN kelaB kiMia..


pemBeritahuAn semuLa TEntaNG pROgraM..

majLIs REstU iLmu = 25 mac 2010..(aRi kamIS malaM)

~melibaTkaN semUa pelajaR teknOloGI kimiA tahUn 1/2/3..
semua D wajibkaN hadiR..
pRgraM berMula deNgaN solaT hajaT, bacaAN yaSIn dan BBQ..
BBq adalH sempena MEraIKaN pelajR tahuN 3 yanG akaN tamaT pengajiAn

lawataN ke REvERTEX = 30 apRil 2010(jumaaT)

~penglibataN dI utamakAn kepada pelajR tahuN 2/1 ..
para PEsrTA berpeluaNG melihaT dENgaN lebiH dekaT bagaImana proses perKIlanGAn d lakUkaN..
di samPIng ITU deNgaN lawatAN INI baGi pelajR tahuN 2 akN mendapT idea TUk melakUkaN projEk pada THun akHIr(seperTI katEr Dr. KhaiRiaH)
janGan lepaskN peluanG keemasaaN iNI..

harI SUkan PPskTM = 24 julai 2010

meliBAtkaN pelajR teKnoloGi kImia/saIns makaNaN/saiNs makanaN dan pEngurusaN/PUre kimia/oleO kiMia tahuN 1/2/3..
satU pRgraM besaR anJUraN kelaB tekNOlogi kima..
piala pusinGn d sedIakN..dan unTUk pENgetaHUaN..uNtuk semestER lepas pIala pUsingn berjaya d pegg oleH kelaB pUre Kimia..
jadI semua kelaB bErusaha dengaN lebiH GiGih TUk dapatkan pIala TErseBUt..
harI sukaN harI tUK kiter sanTAi dan BErkenalN dengaN lebih rapat anTara satU sama Laen..
rasenyER ITu sahaJA TUk kalI INi..


BY: NUR NABIHAN BT M NAZERI..0 comments:

About This Blog

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP